TELEKOMUNIKACE


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení.
Návrh řešení, zajištění projektu, dodávka na klíč, montáž, uvedení do provozu, servis, údržba.
Optické a metalické kabelové telekomunikační sítě:

 • přeložky a překládky sdělovacích vedení
 • měření a oprava poruch sdělovacíchkabelů
 • zajištění zemních prací
 • revizní a kontrolní měření
 • vyhodnocení přenosových možností sítě
 • vytýčení a lokalizace kabelových vedení
 • přeložka kabelů
 • slaboproudé sítě a rozvody
 • strukturovaná kabeláž
 • počítačové sítě optické
 • CATV