VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY


Provádíme dodávky vodohospodářských staveb a činností přidružených:

 • projektová činnost
 • vyřízení veškerých územních a stavebních povolení
 • gravitační kanalizace splašková, dešťová, jednotná z materiálů PVC, PP, PE, beton, kamenina, ...
 • čerpací stanice
 • kanalizační výtlaky
 • vodovody a vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet
 • přeložky inženýrských sítí
 • ČOV - zámečnické práce a ocelové konstrukce stavebních objektů
 • odbočky a přípojky domovních kanalizací včetně revizních šachet
 • rekonstrukce a opravy obecních a krajských komunikací
 • provádění zámkových dlažeb
 • provádění zemních prací